Reëls/Rules

ALGEMEEN – GENERAL

 • Geen trofeepryse sal gehef word vir trofee grootte diere, ander as gemeld in die pryslys nie
 • Wild sal afgeslag word en in kwarte opgesny word na gelang van die jagter se voorkeur. Enige verdere verwerking van die karkasse en die vervoer daarvan is die verantwoordelikheid van die jagter. Trofeeslag is die jagter se verantwoordelikheid
 • Boogjag geskied teen dieselfde tariewe as geweerjagters
 • Alle jagters is onderworpe aan die Jag Reels, apart vermeld, en MOET voltooi en geteken word deur elke individu alvorens die jag sal begin.
 • Daar is drie slaapeenhede beskikbaar. Een is ‘n dubbelkamer eenheid, elk met vier enkelbeddens en gedeelde stortgeriewe. Twee vierbed eenhede, elk met sy eie stortgeriewe. Die kamp kan dus 16 gaste, wat deel, huisves en slegs klein kinders kan verder geakkommodeer word met spesiale reelings.
 • Eenhede is toegerus met stort, wasbak en toilet. Beddegoed en handoeke word voorsien.
 • Die jagkamp se elektrisiteitsvoorsiening kom van ‘n kragopwekker wat slegs beperkte tye opereer, maak dus self voorsiening vir u eie batterygedrewe beligting buite die operasionele tye. (Geen kerse of parrafien lanterns word binne die eengehede toegelaat nie)
 • Dis malaria wêreld en u word versoek om dienooreenkomstig voorsorg te tref.
 • Die sentrale kombuis is ten volle toegerus en daar is twee gas vrieskaste en een gas yskas.
 • Twee bondels vuurmaakhout word daagliks gratis voorsien. Ekstra vuurmaakhout is beskikbaar teen R35/bondel, geen hout mag uit die veld uit opgetel word nie.
 • Fooitjies aan personeel word nie ontmoedig nie maar moet regverdig verdeel word.
 • Omkoopgeld wat aan gidse aangebied word vir watter rede ookal sal deur die eienaars verdubbel word en van die omkoper verhaal word.
 • Alle fasiliteite is rookvrye zones. Sigaretstompies mag nie in die veld gelos word nie, maak asb voorsiening daarvoor.
 • Geen vrye beweging op die plaas word toegelaat, hetsy te voet, fiets, motorvoertuig of enige ander wyse, tensy met die Jagbestuurder ooreengekom is nie

JAG – HUNTING

 • Geen wapens van watter aard ookal, behalwe die wapens vermeld in die dokument sal toegelaat word om mee te jag of op die perseel toegelaat word nie.
 • Die kaliber van die wapen / trekkragsterkte van die boog om spesifieke spesies te jag mag beperk word deur die Jagbestuurder, afhangende van die ervaring van die jagter en/of die ammunisie/jagpunte wat gebruik gaan word.
 • Dit word van alle voornemende jagters vervag om ‘n teiken groepering te skiet voordat die jag begin. Slegs jagters en gewere / boë wat geskik verklaar is deur die Jagbestuurder sal toegelaat word om te jag.
 • Geen jag vanaf voertuie word toegelaat nie.
 • Die jagter is ten volle verantwoordelik vir die resultate van sy jag sodra die teiken geidentifiseer is en die sneller getrek is. Dispuut tussen die jagter en gids oor die grootte, geslag, trofeegrootte ens is nie die verantwoordelikheid van Inkonka of sy eienaars nie.
 • Terwyl alles deur die jaggids gedoen sal word om ‘n tweede skoot op ‘n gewonde dier te kry mag die gids die gekweste dier van kant maak volgens eie diskresie indien hy/sy dit nodig ag.
 • Daar word van jagters verwag om die spoor te vat van enige gewonde dier tesame met die gids. Daar sal nie voortgegaan word met enige jag totdat die gekwesde dier opgespoor is of ‘n besluit deur die Jagbestuurder gemaak is dat die dier nie gekry kan word nie.
 • Die Jagbestuurder behou die reg voor om hulp in te kontrakteur, hetsy dit by wyse van jaghonde, spoorsnyers of helikopters is, om die gekwesde dier op te spoor en van kant te maak. Hierdie koste sal vir die betrokke jagter se rekening wees.
 • Gekweste diere sal onderhewig wees aan die volle betaling, asof gejag is, of dit opgespoor kon word of nie.
 • Misskote sal teen 25% van die waarde van die dier dier waarop aangelê isgehef word en die waarde word geag die maksimim waarde soos per heersende pryslys.
 • Die Jagbestuurder en / of jaggids behou die reg voor om die jag teen enige gegewe tydstip te termineer indien enige onwettige, onetiese, onveilige of enige ander handeling wat as onaanvaarbaar bestempel word, voorkom.
 • Geen alkohol mag voor of tydens die jag verbruik word nie en word geensins in die veld toegelaat nie.
 • Voorkom asb rommelstrooi en neem ‘n plastieksak saam vir die doel, indien nodig.
 • Neem u eie en medejagters, gaste of gidse se veiligheid in ag tydens die hele jag
 • Geen gelaaide wapens word in die jagkamp toegelaat nie. Vuurwapens moet ook veilig geberg word indien nie gebruik nie.
 • Maak seker dat alle persone wat u met u jag vergesel rustig wag na die skoot geskiet is en nie die dier dadelik begin volg nie. Dit kan eerder die verlies van ‘n gekweste dier beteken.

Besoekers betree die plaas en gebruik alle fasiliteite op eie risiko. Die eienaars, bestuur, personeel, kontrakteurs of agente aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verliese, skade of beserings wat spruit uit natuurlike gevare, wilde diere, mak diere, vuur of nalatigheid of watter rede ookal nie.